500 บาท/Baht

Charity Run 6.8 Km (ปิดรับสมัคร)
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

700 บาท/Baht

Charity Run 12 Km (ปิดรับสมัคร)
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
Peacock Series II

Bansuan Run 2019 
 “RUN FOR LOVE”

เทศบาลเมืองบ้านสวนกลับมาอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ปีที่ 2 โดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้มีนโยบายจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยตั้งคอนเซ็ปของการจัดงานครั้งนี้ว่า “Bansuan Run 2019 Run for love”ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2562
จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการจัดงานมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป

อ่านต่อ

เสื้อและขนาดเสื้อ

เพิ่มเติม

เส้นทางการวิ่งและจุดบริการน้ำดื่ม

เพิ่มเติม